Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
The Renewable Energy and Energy Efficiency Center

Úvodní stránka    l     Co kontrola obnáší     l     Diagnostika MaR     l     Měření     l     Optimalizace spotřeby energie     l     Nejčastější dotazy     l     Kontakt

 KONTROLY KLIMATIZACÍ

www.kontrolyklimatizaci.cz 


Co kontrola obnáší?

Stupně kontroly

Download letáčku

Klimatizační systém je definován především systémem chlazení s příkonem větším jak 12 kW (tedy výkonem 12 kW x EER = cca 30 až 48 kW).
Komplexně je klimatizační systém soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby.

Kontrola obnáší následující úkony:

 • Identifikaci klimatizačního systému (kontrolu části chlazení, vytápění, větrání, MaR),
 • ověření stavu údržby klimatizačního systému,
 • vizuální prohlídku klimatizačního systému in-situ,
 • posouzení stávající dokumentace z hlediska úplnosti, aktuálnosti a dodržování,
 • zhodnocení regulace klimatizačního systému,
 • zprávu, která obsahuje návrhy na opatření k odstranění případných nedostatků, návrhy možných zlepšení nebo výměny klimatizačního systému a návrhy alternativních řešení, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost. Zpráva dále obsahuje zhodnocení ekonomiky a hodnocení energetické efektivnosti.  Vyhodnocení provozu v h-x diagramu (letní provoz)

Na které objekty se zaměřujeme?

 • průmyslové a výrobní objekty, podniky
 • obchodní centra
 • administrativní budovy
 • hotelové komplexy
 • restaurační a stravovací provozy
 • bydlení
 • vojenské objekty

 

Dle přání zákazníka provádíme tři stupně kontrol:

1. BasicCheck
Prohlídka s vystavením protokolu pro splnění zákonné povinnosti.

2. OptimCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků.

3. FullCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků s výpočtem ekonomické návratnosti opatření vedoucí k tomuto cíli.

 

EkoWATT Praha

Švábky 2
180 00 Praha 8
Tel.: 420 266 710 247
Fax.: 420 266 710 248
e-mail: praha@ekowatt.cz
mapy.cz

EkoWATT České Budějovice

Žižkova 1 (budova PVT)
370 01 České Budějovice
Tel: 420 389 608 211
Tel: 420 774 697 901
e-mail: cb@ekowatt.cz
mapy.cz