Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
The Renewable Energy and Energy Efficiency Center

Úvodní stránka    l     Co kontrola obnáší     l     Diagnostika MaR     l     Měření     l     Optimalizace spotřeby energie     l     Nejčastější dotazy     l     Kontakt

 KONTROLY KLIMATIZACÍ

www.kontrolyklimatizaci.cz 


Nejčastější dotazy    l     Používané zkratky

Stupně kontroly

Download letáčku

Vztahuje se kontrola na objekt, kde je v součtu příkon chlazení např. 50 kW?
Pokud má káždá z jednotek (SPLIT, multi SPLIT) příkon např. 5 kW (obecně <12 kW), tak se kontrola na tento objekt nevztahuje, i když je těchto jednotek na objektu např. 10 ks (tedy v součtu 50 kW).

Výkon chlazení je 13 kW. Vztahuje se kontrola na tento systém?
Nevztahuje. Pokud je výkon chlazení 13 kW (tedy výkon výměníku chladu ve VZT jednotce), pak je příkon nižší o účinnost, která se značí EER (koeficient využitelnosti energie v režimu chlazení). Pokud je např. EER=4, tak příkon takové jednotky je 13/4=3,25 kW.
Vyhláška č. 277/2007 Sb. definuje trochu rozpoluplně, že výkon chlazení se rovná příkonu a mají se kontrolovat jednotky s výkonem vyšším než 12 kW (tedy s příkonem).

Ve fabrice máme velké technologické chlazení pro zpracování železa. Vztahuje se kontrola i na tento typ chlazení?
Ne. Kontrola se vztahuje pouze na systémy klimatizace upravující vzduch pro pobyt osob. Tedy tzv. klimatizaci "prostorová". Na jakékoli procesní technologické chlazení se kontrola nevztahuje - tedy např. chladírny potravin, mrazírny, chlazení ve výrobním procesu bez přítomnosti osob atd.

Chlazení prostoru je prostřednictvím SPLIT jednotek nebo VRV systému a větrání prostoru VZT jednotkou je samostatně. Na co všechno se kontrola vztahuje?
Kontrola se vztahuje jak na systém chlazení, tak na oddělený systém větrání jelikož je klimatizační systém soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby.

Může provádět kontrolu klimatizace firma, která u nás 2x ročně dělá servis klimatizace?
V podstatě ano. Servisní firma však musí mít oprávněnou osobu pověřenou MPO, která kontrolu dle vyhl. č.277/2007 Sb. umí a smí provádět. Kontrola obsahuje dále části typu stanovení energetické náročnosti provozu, vyhodnocení optimalizace účinnosti, zhodnocení MaR atd. a servisní společnosti nemusí mít v tomto pohledu potřebné know-how.

Jaké jsou lhůty pro provedení kontroly klimatizačního systému?
Platnost kontroly je 4 roky dle zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 277/2007. Platnost je k 1.1.2009. První kontrola systémů klimatizace by měla být zhotovena do 31.12.2012.

Kdo může kontrolu provádět?
Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle § 10 přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a návrhů opatření nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu 4d) zákona č. 406/2000 Sb.

Co se stane, když si klimatizaci nenechám zkontrolovat?
Dle § 12a Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu s pokutou od 100 000 Kč do 200 000 Kč tím, že jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nezajistí pravidelnou jeho kontrolu podle § 6 odst. 7 (tedy každé 4 roky).

Kolik kontrola stojí?
Nabízíme tři stupně kontroly dle přání zákazníka. Všechny stupně kontroly splnují zákonné povinnosti. Cena se odvíjí podle jednotlivých stupńů. Kontaktujte nás a rádi Vám naceníme váš kontrolní systém.


 

Dle přání zákazníka provádíme tři stupně kontrol:

1. BasicCheck
Prohlídka s vystavením protokolu pro splnění zákonné povinnosti.

2. OptimCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků.

3. FullCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků s výpočtem ekonomické návratnosti opatření vedoucí k tomuto cíli.

 

EkoWATT Praha

Švábky 2
180 00 Praha 8
Tel.: 420 266 710 247
Fax.: 420 266 710 248
e-mail: praha@ekowatt.cz
mapy.cz

EkoWATT České Budějovice

Žižkova 1 (budova PVT)
370 01 České Budějovice
Tel: 420 389 608 211
Tel: 420 774 697 901
e-mail: cb@ekowatt.cz
mapy.cz