Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
The Renewable Energy and Energy Efficiency Center

Úvodní stránka    l     Co kontrola obnáší     l     Diagnostika MaR     l     Měření     l     Optimalizace spotřeby energie     l     Nejčastější dotazy     l     Kontakt

 KONTROLY KLIMATIZACÍ

www.kontrolyklimatizaci.cz 


Nejčastější dotazy    l     Používané zkratky

Stupně kontroly

Download letáčku

EER - koeficient využitelnosti energie v režimu chlazení
SEER - sezonní EER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
COP - topný faktor v režimu vytápění
SCOP - sezónní COP
HVAC - Heating, Ventilation, and Air Conditioning (ang.ekv. TZB)
CO2 - oxid uhličitý
VOC - těkavé organické sloučeniny (volatile organic compound)
SFP - specifický příkon ventilátoru (specific fan power) ... kW / m3/s
MaR - systém měření a regulace
BMS - building management system (MaR)
MPO - ministerstvo průmyslu a obchodu
ZZT - zpětné získávání tepla (rekuperační výměník)

Systémy chlazení a klimatizace

FCU - fancoilový systém
IJ - indukční jednotka
CAV / VAV - systém v konstantním / proměnným průtokem vzduchu
VRV - chladivový systém s proměnným průtokem chladiva
VZT (AHU) - vzduchotechnická jednotka (air handling unit)
TČ inverter - tepelné čerpadlo s reverzním chodem (chlazením)
CHS - chladící strop
OH - ohřívač (výměník tepla)
CH - chladič (výměník chladu)


 

Dle přání zákazníka provádíme tři stupně kontrol:

1. BasicCheck
Prohlídka s vystavením protokolu pro splnění zákonné povinnosti.

2. OptimCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků.

3. FullCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků s výpočtem ekonomické návratnosti opatření vedoucí k tomuto cíli.

 

EkoWATT Praha

Švábky 2
180 00 Praha 8
Tel.: 420 266 710 247
Fax.: 420 266 710 248
e-mail: praha@ekowatt.cz
mapy.cz

EkoWATT České Budějovice

Žižkova 1 (budova PVT)
370 01 České Budějovice
Tel: 420 389 608 211
Tel: 420 774 697 901
e-mail: cb@ekowatt.cz
mapy.cz