Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie
The Renewable Energy and Energy Efficiency Center

Úvodní stránka    l     Co kontrola obnáší     l     Diagnostika MaR     l     Měření     l     Optimalizace spotřeby energie     l     Nejčastější dotazy     l     Kontakt

 KONTROLY KLIMATIZACÍ

www.kontrolyklimatizaci.cz 


Optimalizace spotřeby energie

Stupně kontroly

Download letáčku

Spotřebu elektrické energie na chlazení a větrání budovy lze snížit několika způsoby, a to pasivními či aktivními prvky. Mezi pasivní prvky patří např. analýza vnějších a vnitřních stínících prvků (obecně snížení tepelných zisků). Aktivní prvky se pak týkají samotného systému klimatizace (snížení průtoku, snížení teplotního spádu, analýza systému měření a regulace, regulace ZZT atd.). Veškeré optimalizační kroky jsou analyzovány s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí.

 

Dle přání zákazníka provádíme tři stupně kontrol:

1. BasicCheck
Prohlídka s vystavením protokolu pro splnění zákonné povinnosti.

2. OptimCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků.

3. FullCheck
Prohlídka s cílem optimalizace energetických toků s výpočtem ekonomické návratnosti opatření vedoucí k tomuto cíli.

 

EkoWATT Praha

Švábky 2
180 00 Praha 8
Tel.: 420 266 710 247
Fax.: 420 266 710 248
e-mail: praha@ekowatt.cz
mapy.cz

EkoWATT České Budějovice

Žižkova 1 (budova PVT)
370 01 České Budějovice
Tel: 420 389 608 211
Tel: 420 774 697 901
e-mail: cb@ekowatt.cz
mapy.cz